Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра мінералогії, геохімії та петрографії
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Практика    Наукова робота    Публікації    Штат    Вакансії   
 укр.    рус.  

Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 • геохімічний напрямок
 • Шнюков С.Є., Андрєєв О.В., Лазарєва І.І.
  • Кількісне геохімічне моделювання
  • Розподіл елементів-домішок в скрізних акцесорно-мінералогічних асоціаціях
  • Дослідження геохімії теригенних цирконів, апатитів, сфенів та ін.
  • Розробка мінерало-геохімічних методів пошуку корінних та розсипних родовищ алмазів, рідкіснких мінералів та ін
  • Розробка спеціалізованих варіантів рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу для дослідження геохімії акцесорних мінералів на рівні окремих зерен
  • Геохімія докембрійських утворень Українського щита

 • мінералогічний напрямок
 • Павлишин В.І., Квасниця І.В.
  • Регіональна та генетична мінералогія
  • Мінералогія коштовного каміння
  • Прикладна мінералогія
  • Симетрія-диссиметрія кристалів і надр: нові аспекти
  • Гемологічні дослідження

 • петрологічний напрямок
 • Митрохин О.В.
  • Петрологія рапаківігранітної та габро-анортозитової формацій
  Павлова О.О.
  • Петрологія зон динамотермального метаморфізму
  • Мікротектоніка в умовах високих ступенів метаморфизму
  Гожик А.П.
  • Фізичні властивості гірських порід

Сучасні наукові дослідження кафедри


Завершені наукові дослідження кафедри

Держбюджетні науково-дослідні роботи, виконані співробітниками кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» за останні 5 років:

 1. № 16БФ049-01 «Розробка комплексної петролого-мінерало-геохімічної моделі північно-західної частини Українського щита на базі створеного Геологічного Депозитарію цього регіону».
  Виконувалась в період з 01.03.2016. р. до 31.12.2018 р.
  Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 2. № 14БП049-02 «Створення геологічного депозитарію північно-західної та центральної частин Українського щита».
  Виконувалась в період з 01.01.2015. р. до 31.12.2015 р.
  Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.Госпдоговірні науково-дослідні роботи, виконані співробітниками кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» за останні 5 років:

 1. № 440/50110 “Спеціалізоване мінералого-геохімічне дослідження руд Єристівського родовища з метою прогнозування якості окатишів.” Виконувалась в період з 08.11.2017 р. до 12.03.2018 р. (обсяг фінансування – 209,8 тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 2. № 3114 “Експертний аналіз та оцінювання якості сировинних і технологічних матеріалів, а також продуктів виробництва ПрАТ «Полтавський ГЗК».” Виконувалась в період з 22.11.2016 р. до 19.01.2018р. (обсяг фінансування – 134,8 тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 3. № 198/60117 “Спеціалізоване мінералогогеохімічне дослідження руд Біланівського ГЗК з метою їх співставлення з рудами, що видобуваються Полтавським ГЗК, та прогнозування якості кінцевого товарного продукту”. Виконувалась в період з 24.01.2016 р. до 31.05.2017 р. (обсяг фінансування – 210,0 тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 4. № 17ДФ 049-01 “Дослідження речовинного складу та рудоносності магматичних утворень західного узбережжя Антарктичного півострова в районі Української антарктичної станції для визначення його мінеральноресурсного потенціалу.” Виконувалась в період з 12.07.2017 р. до 31.12.2017 р. (обсяг фінансування – 99,0 тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 5. № 17Н049-13 від 02.03.2017 ”Комплексне лабораторне визначення речовинного складу залізних руд Біланівського ГЗК” (обсяг фінансування – 52,5тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 6. № 16Н049-63 від 16.05.2016 Комплексне лабораторне визначення речовинного складу залізних руд та окатишів Полтавського ГЗК» (обсяг фінансування – 78,0тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 7. № 862 “Вивчення типоморфних особливостей магнетиту з різних покладів залізистих кварцитів Кременчуцької магнітної аномалії та оцінка їх впливу на якість залізорудних окатишів.” Виконувалась в період з 16.05.2016 р. до 01.08.2016 р. (обсяг фінансування – 275,0 тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.

 8. № 113/03 “Лабораторне випробування речовинного складу 15 зразків неорганічних порошкоподібних матеріалів.” Виконувалась в період з 15 25.03.2015 р. до 30.05.2015 р. (обсяг фінансування – 16,7 тис. грн). Науковий керівник – доктор геологічних наук, Шнюков С.Є.
ННІ «Інститут геології» кафедра мінералогії, геохімії та петрографії