Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології родовищ корисних копалин
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Навчання    Наукова робота    Публікації    Штат   
 укр.    рус.    eng.  

Навчання

Орієнтовний перелік тем спеціальної частини дипломної роботи:

 1. Укладання гелогічних або спеціальних (металогенічних, структурних, літолого-фаціальних, петрографічних тощо) карт чи їх істотне уточнення і доповнення за матеріалами студента.
 2. Укладання чи істотне уточнення карт глибинних рівнів (зрізів).
 3. Опис викопної фауни і флори, що зібрана автором роботи; біостратиграфічні дослідження.
 4. Укладання чи істотне уточнення схем стратиграфії району робіт.
 5. Укладання прогнозних карт.
 6. Вивчення структурних особливостей району, ділянки, родовища, рудопрояву.
 7. Дослідження морфології та умов залягання тіл корисних копалин.
 8. Дослідження речовинного складу корисних копалин.
 9. Петрографічне, мінералогічне чи літологічне дослідження гірських порід.
 10. Розробка питань генезису, умов утворення гірських порід і РКК.
 11. Виявлення геологічних закономірностей розташування родовищ, факторів контролю зруденіння.
 12. Геохімічні дослідження в районі чи на родовищі.
 13. Питання методики пошуків і розвідки РКК.
 14. Математична обробка матеріалів пошуків і розвідки РКК.
 15. Постановка й інтерпретація експериментальних робіт і моделювання природних процесів.
 16. Обгрунтування й розробка схем історії геологічного розвитку.
 17. Питання економіки мінеральної сировини.
 18. Економічні проблеми розвідки й експлуатації РКК.
 19. Організація і планування пошукових і розвідувальних робіт.
 20. Геолого-економічні дослідження.

ННІ «Інститут геології» кафедра геології родовищ корисних копалин