Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології родовищ корисних копалин
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Навчання    Наукова робота    Публікації    Штат   
 укр.    рус.    eng.  

Наукова робота

Напрямки науково-педагогічної роботи кафедри:

 • визначення генезису та віку родовищ корисних копалин
 • геологія нафти і газу
 • геологія родовищ корисних копалин
 • економічна геологія
 • металогенія
 • паливно-енергетичні ресурси та альтернативні види палива
 • рудна мінералогія та мінераграфія
 • теорія рудоутворення
 • стратиграфія вугільних басейнів

Дослідження з держбюджетних тем:
Cпівробітники кафедри проводять дослідження з держбюджетних тем:

 • «Розробка новітніх технологій петролого-геохімічного, петрофізичного, структурно-тектонічного та біостратиграфічного моделювання еволюції геологічних формацій з метою оцінки перспектив їх рудоносності та гідрогеологічних і інженерно-геологічних досліджень при вирішені завдань раціонального використання корисних копалин» (тема № 01БФ049-01, науковий керівник – Михайлов В.А., 2004–2005 рр.).
 • «Розробка моделей різномасштабних геологічних систем на базі новітніх технологій як теоретичної основи забезпечення приросту запасів корисних копалин та їх раціонального використання» (тема № 06БФ049-01, науковий керівник – Михайлов В.А., 2006-2010 рр.).
 • «Розробка наукових засад геолого-економічної оцінки стану та перспектив розвитку мінерально-сировинної бази України» (тема № 11БП049-01, науковий керівник – Михайлов В.А.).
 • Договір на виконання послуг по виготовлення карти-схеми території України

Дослідження з госпдоговірних тем:

 • «Прогнозна оцінка центральної та східної частини УЩ на рідкісне та рідкіснометальне зруденіння» між Київським університетом і УкрДГРІ (тема № 02ДП049-04, науковий керівник Шунько В.В., 2002-2003 рр.)
 • «Анализ состояния мировой минерально-сырьевой базы урановорудного сырья и перспектив ее развития» між Київським університетом і компанією «Уралкалій» (РФ) (тема № 04ДП049-02, науковий керівник Михайлов В.А., 2004 р.)
 • «Розробка проекту Закону України «Про державну підтримку надрокористувачів, які вкладають власні кошти у пошук та розвідку корисних копалин» між Київським університетом і УкрДГРІ між Київським університетом і УкрДГРІ (тема № 05ДП049-02, науковий керівник Михайлов В.А., 2004-2005 рр.)
 • «Розробка нових методів та технологій оцінки потенційної рудоносності магматичних і гідротермально-метасоматичних комплексів протерозойських масивів українського щита» між Київським університетом та Державною геологічною службою (тема № 03ДП049-02, науковий керівник Грінченко О.В., 2004-2005 рр.)
 • «Геолого-економічна переоцінка мінерально-сировинної бази флюсової сировини України в сучасних ринкових умовах» між Київським університетом і Державною геологічною службою (тема № 08ДП049-01/1, науковий керівник Михайлов В.А., 2006-2009 рр.)
 • «Вивчення кам’яновугільної системи регіонів України з метою удосконалення стратиграфічних схем та у зв’язку з питаннями картування та пошуками корисних копалин» між Київським університетом і Державною геологічною службою (тема № 08ДП049-01/2, науковий керівник Огар В.В., 2006-2009 рр.).

Співробітництво з іншими організаціями:
Члени кафедри приймали участь в експертній оцінці родовищ корисних копалин

 • Нігеру (оцінка золоторудних родовищ, 1998 р.)
 • Гани (оцінка золоторудних родовищ, 1999 р.)
 • Ірану (оцінка рідкісноземельних родовищ, 2002 р.)
 • Гвінеї (оцінка золоторудних родовищ, 2003-2004 рр.)
 • Індонезії (оцінка родовищ залізних і мідних руд скарнового типу, 2007 р.)
 • Вірменії (оцінка золото-поліметалічних родовищ, 2004, 2007 рр.)
 • Мадагаскару (оцінка рідкісноземельних родовищ, 2008 р.)
 • Нігерії (оцінка родовищ вугілля, золота, титанових і залізних руд, мармуру різних генетичних типів, 2008 р.)
 • Ліберії («Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на золото та інші корисні копалини в республіці Ліберія». Науковий керівник Михайлов В.А., 2011-2012 р.)

ННІ «Інститут геології» кафедра геології родовищ корисних копалин