Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології родовищ корисних копалин
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Навчання    Наукова робота    Публікації    Штат   
 укр.    рус.    eng.  

Публікації

У 2003 р. в рамках загальної університетської програми «Наукова термінологія» виконувалась науково-дослідна робота за тематичним підрозділом № 01БП12-01/8 «Створення термінологічних і тлумачних словників з геології» (науковий керівник Шевченко В.І.). В результаті було складено Російсько-український геологічний словник на 60000 термінів (укладачі В.І. Шевченко, Г.Ф. Виноградов, С.А. Мороз та ін.).

Монографії:

 • «Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика» (В.А. Михайлов у співавторстві з Є.О. Кулішем, 2004)
 • «Геохимия, минералогия, генезис и классификации месторождений урана» (В.А. Михайлов у співавторстві з Є.О. Кулишем, 2006)
 • «Металогенія золота» (В.А. Михайлов, В.Я. Федчук, 2008)
 • «Мінерально-сировинна база флюсової сировини України» (Михайлов В.А., Курило М.М., 2010)
 • «Редкоземельные руды мира» (Михайлов В.А., 2010)
 • Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. (Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В., 2010)
 • «Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського Щита» (Кривдик С.Г., Кравченко Г.Л., Загнітко В.М. та ін., 2011)
 • «Геолого-геофизические критерии, металлогения областей субдукции Украинского щита» (Шеремет Е.М., Кулик С.Н., Кривдик С.Г., Загнитко В.М. и др., 2011)
 • «Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин» (Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В., 2011)
 • «Залізорудний Кривбас. Путівник геологічних екскурсій» (Паранько І.С., Плотніков О.В., Курило М.М., Михайлов В.А., 2011)
 • «Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні». (Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М. та ін., 2012)
 • «Нормативно-правове регулювання надрокористування» (Рудько Г.І., Миргородський О.П., Курило М.М., Лагода О.А., 2012)
 • «Plate Tectonics and Ore Formation in Proterozoic of Ukrainian Shield» (Sheremet Y., Kryvdik S., Zagnitko V., 2013)

Підручники:

 • «Загальна геотектоніка з основами геодинаміки» (2-е видання, 2005)
 • «Металічні корисні копалини» (за редакцією В.А. Михайлова, 2007, викладачі кафедри)
 • «Родовища високорентабельних уранових руд» (В.М. Гулій, 2007)
 • «Неметалічні корисні копалини України» (2-е видання, 2008, викладачі кафедри)
 • «Горючі корисні копалини України» (2009, викладачі кафедри)

Навчальні посібники:

 • «Основи економічної геології» (В.А. Михайлов, у співавторстві з М.М. Коржневим та інш., 2006)
 • «Металогенія золота раннього докембрію» (В.А. Михайлов, 2006)

ННІ «Інститут геології» кафедра геології родовищ корисних копалин