Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології родовищ корисних копалин
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Навчання    Наукова робота    Публікації    Штат   
 укр.    рус.    eng.  

Історія

Кафедра геології родовищ корисних копалин створена у 1944 р. Передумовою створення кафедри стала необхідність планування і прискореного розвитку геологорозвідувальних робіт з метою нарощування мінерально-сировинної бази країни у роки після другої світової війни. Головними етапами розвитку кафедри були: геолого-економічні дослідження території України на рубежі 40-х – 50-х років ХХ ст.; створення мінераграфічної лабораторії (1953–1955); дослідження рудних родовищ СРСР (1955-1976); організація мінералого-петрографічної лабораторії з вивчення апатитоносності УЩ (1979); участь у геологічному забезпеченні будівництва Київського метрополітену (1968–1974); фундаментальні роботи в області метасоматозу (1989–1997), геолого-економічні дослідження мінерально-сировинної бази України і світу (з 2004 р.).

Перший завідувач кафедри (1944–1953) – академік Микола Пантелеймонович Семененко, у подальшому кафедру очолювали професор Євгеній Васильович Шевченко (1953–1955 рр.), доцент Вацлав Костянтинович Куліковський (1955–1962 і 1964–1976 рр.), доцент Василь Іванович Бартошевський (1963 р.), професор Всеволод Ігорович Скаржинський (1977–1987 рр.), доцент Юрій Євгенович Добрянський (1987–1989 рр.), професор Ігор Павлович Щербань (1989–1997 рр.), професор Дмитро Миколайович Щербак (1997–2004 рр.), професор Володимир Альбертович Михайлов (з 2004 р.).

Видатними викладачами кафедр були: академік Я.М. Бєлєвцев (школа метаморфогенного рудоутворення), члени-кореспонденти АН України Р.Я. Бєлєвцев, Е.Я. Жовинський, Ю.П. Мельник, професор Л.Д. Розов. Наразі до складу кафедри входять 3 доктора наук і 5 кандидатів наук.

Найважливішими віхами наукової роботи кафедри є монографії М.П. Семененка «Структуры рудных полей Криворожских железорудных месторождений» (1946), В.І. Бартошевського «Щелочные породы Волыни и их связь с рапакиви» (1955), І.П.Щербаня «Околожильные рудоносные метасоматиты» (1996), В.А. Михайлова «Металлогения золота докембрийских зеленокаменных структур» (2002); підручники В.К. Куліковського «Родовища неметалічних корисних копалин» (1974); і К.Л. Ларіна «Геологорозведочное дело» (1974); серія підручників, підготовлених кафедрою протягом 2004–2008 рр.: «Неметалічні корисні копалини України», «Металічні корисні копалини України», «Горючі корисні копалини України», «Загальна геотектоніка з основами геодинаміки» та ін.

Шляхетний вплив на зростання духовності і національної свідомості студентської молоді справила багаторічна концертна діяльність керованого В.М. Нероденком Народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Веснянка».

Кафедра підтримує тісні зв’язки з академічними і галузевими інститутами України (Інститут геологічних наук НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Українським Державним геологорозвідувальним інститутом), а також з науково-освітніми установами зарубіжних країн (Московський державний геологорозвідувальний університет).

Співробітники кафедри проводять наукові дослідження в рамках металогенічного і геолого-економічного напрямів, беруть участь у роботах за договорами із структурами Державної геологічної служби та інших виробничих організацій України, закордонних фірм.


ННІ «Інститут геології» кафедра геології родовищ корисних копалин